Oferta

Oferujemy opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

Branża elektryczna

 • instalacje elektryczne obiektów budowlanych
 • sieci niskiego i średniego napięcia
 • stacje transformatorowe SN/nN
 • instalacje uziemienia i odgromowe
 • odnawialne źródła energii
 • oświetlenie terenu

Branża niskoprądowa

 • systemy sygnalizacji pożarowej
 • systemy przyzywowe
 • okablowanie strukturalne
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje radiowe i telewizyjne
 • systemy telewizji dozorowej (CCTV)
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • systemy rejestracji czasu pracy
 • instalacje alarmowe

Przygotowane przez nas projekty są opracowane z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami,  aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia.

Opracowujemy dokumentacje projektowe na bazie modeli BIM na zlecenie biur projektowych architektoniczno-budowlanych.

W zakresie swoich usług oferujemy również sporządzanie kosztorysów, przedmiarów robót, zestawień materiałów oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Zapraszamy do współpracy!

 

projekt2